Over Bouwadvies Bert Duker

Prettig en veilig wonen omdat het de grootste uitgave is die u doet en meer is dan muren en een dak.

Woondroom

Uw woondroom zet ik om in een realistisch financieel en technisch uitvoerbaar verhaal. Ik heb ruime ervaring in het opstellen van Pakket van Eisen en het inzichtelijk maken van de bouwkosten.

Advisering en begeleiding

Advies en (bouw) begeleiding in overleg met u en op maat. Na een kennismakingsgesprek kan ik voor u de te nemen fases en stappen inzichtelijk maken.

Ervaring

Ik heb In de afgelopen ruim 30 jaar mij ingezet, als projectmanager van het bouwen voor mensen met een handicap en huisvesting voor ouderen. Projecten in samenwerking met vastgoed ondernemers als ook zelfstandig op projectbasis uitgevoerd. Opdrachtgevers van uiteenlopende aard, zowel particulier opdrachtgeverschap bijvoorbeeld Oase 7 in Assen als ook een groot aantal zorginstelling, onder andere Cosis, Vanboeijen en Koninklijke Visio….

Projectleiding

Als projectmanager uitvoering gegeven aan diverse reguliere woningbouwprojecten, scholen, multifunctionele gebouwen in o.a. Assen, Hoogeveen Meppel en Steenwijk

Duurzaam en aanpasbaar bouwen

Ook al staat u er niet altijd bij stil, maar het is goed om het totaal concept van de plattegronden en functies te toetsen op aanpasbaarheid. Ook de duurzaamheid (circulair bouwen) wordt aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld geen aansluiting op het gasnet en gebruik maken van alternatieve warmte bronnen.